AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

Consulteu tot el que us pot oferir l’Agència de Col·locació de CEPTA

Sou una pime o una empresa que necessiteu incorporar nou personal i voleu cercar els perfils més adients a les vostres necessitats?

Conscients que formar un bon equip de professionals és una part molt important del bon funcionament d’una empresa, des de CEPTA us oferim els serveis de la nostra agència de col·locació, el servei d’intermediació laboral de la confederació empresarial que us permetrà trobar el professional més adient per cada demanda.

Lligar oferta i demanda. Aquest és l’objectiu de l’agència de col·locació, un servei que, d’una banda, s’encarrega d’orientar a persones derivades del SOC i, de l’altra, fa prospecció per les empreses per detectar la necessitat de contractació. Els dos serveis funcionen de manera personalitzada, tenint en compte les necessitats de cada empresa o particular que sol·liciti aquest tràmit.

Com a Confederació empresarial, CEPTA està en contacte continu amb les empreses del territori, detectant les necessitats de cobrir llocs de treball. Per altra banda, l’assessorament a l'usuari passa per un diagnòstic individualitzat d’on es detecten les necessitats i es pacta un itinerari d'Inserció personalitzat.
L’Agència de col·locació de CEPTA és un servei acreditat pel SEPE i subvencionat per Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC).

PUNTS D'ATENCIÓ

TARRAGONA. Rambla Nova núm. 95 baixos (tel. 977 211 966)

Per més informació consultar a l’adreça  formacio@cepta.es ocupacio@cepta.es 

HORARI D'ATENCIÓ A L'USUARI:

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

<{http://www.w3.org/2000/svg}svg class="at-icon at-icon-linkedin" style="width: 20px; height: 20px;" viewbox="0 0 32 32"> <{http://www.w3.org/2000/svg}g> <{http://www.w3.org/2000/svg}path d="M26 25.963h-4.185v-6.55c0-1.56-.027-3.57-2.175-3.57-2.18 0-2.51 1.7-2.51 3.46v6.66h-4.182V12.495h4.012v1.84h.058c.558-1.058 1.924-2.174 3.96-2.174 4.24 0 5.022 2.79 5.022 6.417v7.386zM8.23 10.655a2.426 2.426 0 0 1 0-4.855 2.427 2.427 0 0 1 0 4.855zm-2.098 1.84h4.19v13.468h-4.19V12.495z" fill-rule="evenodd"> <{http://www.w3.org/2000/svg}svg class="at-icon at-icon-print" style="width: 20px; height: 20px;" viewbox="0 0 32 32"> <{http://www.w3.org/2000/svg}g> <{http://www.w3.org/2000/svg}path d="M24.67 10.62h-2.86V7.49H10.82v3.12H7.95c-.5 0-.9.4-.9.9v7.66h3.77v1.31L15 24.66h6.81v-5.44h3.77v-7.7c-.01-.5-.41-.9-.91-.9zM11.88 8.56h8.86v2.06h-8.86V8.56zm10.98 9.18h-1.05v-2.1h-1.06v7.96H16.4c-1.58 0-.82-3.74-.82-3.74s-3.65.89-3.69-.78v-3.43h-1.06v2.06H9.77v-3.58h13.09v3.61zm.75-4.91c-.4 0-.72-.32-.72-.72s.32-.72.72-.72c.4 0 .72.32.72.72s-.32.72-.72.72zm-4.12 2.96h-6.1v1.06h6.1v-1.06zm-6.11 3.15h6.1v-1.06h-6.1v1.06z"> <{http://www.w3.org/2000/svg}svg class="at-icon at-icon-addthis" style="width: 20px; height: 20px;" viewbox="0 0 32 32"> <{http://www.w3.org/2000/svg}g> <{http://www.w3.org/2000/svg}path d="M18 14V8h-4v6H8v4h6v6h4v-6h6v-4h-6z" fill-rule="evenodd"> 1