Som presents en diferents espais de treball d'ordre nacional, autonòmic i local, que permeten al sector empresarial de la província de Tarragona estar informats d'aquells esdeveniments que puguin ser d'interés dels empresari i aportar el nostre punt de vista.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

 • Comissió executiva provincial del Instituto Nacioal de Empleo (INEM)
 • Comissió executiva provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
 • Comissió executiva provincial Institut Social de la Marina
 • Comissions d'estrangeria de la Subdelegación de Gobierno
 • Comisión ejecutiva territorial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
 • Fons de Garantia Social. FOGASA

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

BARCELONA:

 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Consell De Direcció
 • Consell de treball Econòmic i Social (CTESC)
 • Consorci de Formació Contínua de Catalunya
 • Ple del Consell Català de Formació Professional

TARRAGONA:

 • Mesa Local d'Ocupació: Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta
 • Mesa Local d'Ocupació: Baix Camp i Priorat
 • Mesa Local d'Ocupació: Tarragonès i Baix Penedès
 • Mesa Local d'Ocupació: Alt Camp i Conca de Barberà
 • Comissió Pla General de la Formació Professional
 • Taula laboral del Camp de Tarragona per a la inserció laboral de les dones afectades per violència de gènere.
 • Comissió Territorial de Seguiment d'Eleccions Sindicals de Tarragona

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

 • Consell Escolar Territorial de Tarragona

DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADÀ

 • Consell Territorial sobre els usos i la gestió del Temp

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

 • Taula de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona
 • Comissió de seguiment del PDU del CRT de Vila-seca i Salou

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

 • Consell de direcció i Consell de salut de la regió sanitària del Camp de Tarragona
 • Consell de direcció i Consell de salut de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre
 • Consell executiu de l'observatòri de salut i medi ambient de Tarragona
 • Consell executiu de l'observatòri de salut i medi ambient del Baix Camp
 • Consell rector i consell salut de la regió sanitària del Baix Camp

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

 • Comitè Executiu
 • Junta Directiva
 • Assemblea General
 • Comissió de Fiscalitat
 • Comissió de Formació
 • Tribunal Laboral de Catalunya (TLC)

CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

 • Junta Directiva
 • Assamblea General

CEPYME (Confederacion Española de la Pequeña y Mediana Empresa)

 • Assamblea General

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

 • Agenda 21
 • Autoritat Territorial de la Mobilitat al Camp de Tarragona (ATM)
 • Mesa d'anàlisis i seguiment de la situació econòmica de Tarragona
 • Agència d'energia de Tarragona
 • Candidatura Tarragona 2017
 • Consell assessor del territori
 • Grup impulsor del Pla Tarragona 2022
 • Consell municipal de mobilitat de Tarragona
 • Consell de la Formació Professional de Tarragona

AJUNTAMENT DE VALLS

 • Consell Econòmic i Social

AJUNTAMENT DE REUS

 • Consell general de "L'IMFE Mas Carandell"
 • Consell general de la Fundació "IMFE Mas Carandell" 
 • Tecnoparc Reus, SA
 • Pla d'acció del Pla estratègic i agenda 21 "REUS DEMÀ"

AJUNTAMENT DE EL VENDRELL

 • Mesa de formació intersectorial, L'EINA

URV

 • Càtedra d'emprenedòria de la Universitat Rovira i Virgili
 • Associació de la mesa socioeconòmica del Camp de Tarragona
 • Consell social de la Universitat Rovira i Virgili

ÀREA DE BENESTAR DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS

 • Comissió sociolaboral: Pla local d'inclusió social de Reus

ENTITATS DIVERSES

 • Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona (APPORTT). Consell d'administració.
 • Junta arbitral de consum al Camp de Tarragona
 • Junta arbitral de consum de les Terres de l'Ebre
 • Ferrmed (Promotion de l'Axe Ferroviarie de Merchandises)
 • ChemMed. Comissió de Marquèting i Relacions Institucionals
 • Consell Comarcal del Baix Penedés. Pla Estratègic