Plans d'igualtat

Com a Confederació empresarial que dóna servei a les comarques de Tarragona, la Cepta dissenya i desenvolupa projectes per al Foment de la Formació, l'Ocupació i el desenvolupament de les persones amb la finalitat de millorar la competitivitat i la qualitat de les empreses a través del seu capital humà.

S'inicia l'any 2004 una nova línia de treball, avui ja consolidada, dirigida a assolir l'equitat entre homes i dones en el món laboral a través del disseny de projectes innovadors amb un gran impacte en el territori.

La Cepta ha estat un dels organismes pioners implantant el Pla d'Igualtat en la mateixa institució, sent requerida pel Congrés dels Diputats per assessorar en l'Avantprojecte de la Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva entre dones i homes sobre Plans d'Igualtat a les empreses.

Des del 2006 oferim Consultoria en Igualtat d'Oportunitats adreçada a les empreses i organitzacions, per tal de donar resposta a les noves necessitats empresarials.

Treballem per:

 • Ajudar a les empreses en el compliment de la legislació vigent en matèria d'igualtat 
 • Generar un canvi cultural a l'empresa i de retruc a la societat 
 • Informar i sensibilitzar a les empreses en matèria d'igualtat i conciliació entre persona i empresa 
 • Crear espais d'intercanvi de bones pràctiques entre persones 
   

Els nostres serveis: 

 • Informació i assessorament 
 • Consultoria de plans d'igualtat 
 • Gestió de projectes subvencionats 
 • Organització de jornades i sessions informatives 
 • Elaboració de materials informatius i de sensibilització 
 • Formació en gestió de la igualtat en l'empresa 
 • Estudis del mercat laboral d'una perspectiva de gènere​​ 


Si tens algun dubte, pots contactar amb nosaltres a l'adreça iop@cepta.es