MISSIÓ

Sumar esforços i ajuntar les empreses existents a les comarques tarragonines amb l’objectiu de promoure les empreses, defensar els interessos dels empresaris i tenir més presència davant els agents socials i l’administració pública, donant suport a qualsevol iniciativa gremial, sectorial o d’empresa

VISIÓ DE FUTUR

La visió ens proporciona a l’organització un horitzó per assolir, que aporta il•lusió i sentit als esforços de desenvolupament de les persones i les empreses  que la integren.

LA NOSTRA VISIÓ.

SER  REFERENT DE QUALITAT I EFICÀCIA EN LA MENT DELS EMPRESARIS/ES I ASSOCIACIONS EMPRESARIALS, I EN EL SEU ENTORN.

VALORS

  • SERVEIS ÚTILS A L'EMPRESA,  LES ASSOCIACIONS i GREMIS
  • PROPERS A LES PERSONES, L'EMPRESARI  i LES ASSOCIACIONS
  • RIGOROSITAT EN LA FEINA
  • PROMOURE LA INTEGRACIÓ EMPRESARIAL (ASSOCIACIONISME)
  • IGUALTAT ENTRE LES PERSONES
  • ESPERIT DE TREBALL EN EQUIP I MILLORA CONSTANT
  • SABER ESCOLTAR