Consultoria de formació

Elaborem el teu pla de formació

Detectem les vostres necessitats formatives

La consultoria de formació és un servei estratègic que proporciona els coneixements i capacitats a professionals per implantar i/o executar un Pla de Formació.

Elaborem Plans de Formació amb l'objectiu de fomentar la competitivitat de les empreses i la productivitat dels seus treballadors, adaptant-los a les necessitats de les organitzacions.

El disseny de plans de formació per a empreses consisteix en que,l'empresa consultora detecta i defineix, de forma concreta, les necessitats formatives i per tant detecta les carències de l'empresa per després establir els objectius del pla formatiu, valent-se per això d'una sèrie d'eines i auditories de competències que li permetran delimitar i assegurar l'èxit del projecte....

Com fem la consultoria?

Estructura d'una Consultoria de Formació:

 1. Definició d'objectius.
 2. Detecció de necessitats.
 3. Disseny del Pla Formatiu.
 4. Desenvolupament del Pla Formatiu.
 5. Avaluació, control i seguiment.

Disseny i elaboració del pla de formació → execució de les accions formatives → elaboració del material → control i seguiment → avaluació i tancament.

La Formació a mida són cursos adaptats a cada empresa segons les seves necessitats, que faciliten l'aprenentatge de continguts específics propis de cada organització a un grup de persones concretes, afavorint el desenvolupament de competències i actituds necessàries per aconseguir els objectius marcats.

Des de la Fundació CEPTA oferim una formació de qualitat i adient a les necessitats del moment. Per aquest motiu, dissenyem de forma exclusiva per a les empreses, cursos que tenen en compte les característiques dels assistents, el sector econòmic al qual pertanyen, així com l'especialitat del tema a l'entorn de treball.


Què oferim?

 • Detecció de necessitats formatives.
 • Dissenyem cursos que cobreixen les vostres necessitats.
 • Programació del  calendari i l'horari del curs que millor s'adapta al programa i al grup.
 • Lloc de realització de la formació, que pot ser a la vostra empresa o qualsevol de les nostres seus.
 • Ens encarreguem de tota la logística del curs: materials formatius, material per l'alumne, control d'assistència,...
 • Lliurem diplomes o certificats, a tots els participants al curs amb una assistència mínima del 75%.
 • I  a més, us gestionem gratuïtament la bonificació del curs mitjançant la Fundació Tripartita.


Avantatges per l'empresa

 • Està adaptat a les necessitats de l'empresa i al grup de participants.
 • Proporcionen als participants les eines necessàries per desenvolupar noves habilitats en la seva empresa.
 • Es dissenyen amb un ritme i calendari adaptat a les prioritats del negoci.
 • L'horari, calendari i lloc de realització s'estableixen segons els terminis més adequats de cada organització.
 • Asseguren un impacte homogeni en el grup.
 • Alinea visions conjuntes envers els objectius de l'empresa.
 • Genera actituds positives davant processos de canvi.
 • Potencien la cultura corporativa i projectes de cada organització.
 • Fomenten la unió en els equips de treball, provocant un major compromís dels professionals amb l'estructura de la seva organització i amb els seus objectius.
 • Generen sentiment de marca i equip, facilitant el coneixement i la integració de departaments.


Àrees formatives:

 • Gestió i Direcció Empresarial
 • Administració i Finances
 • Recursos Humans i Gestió d'Equips
 • Igualtat d'Oportunitats
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Qualitat
 • Mediambient
 • Alimentació i Salut
 • Comerç i Màrqueting
 • Competències Personals
 • Habilitats Directives
 • Idiomes
 • Informàtica i Noves Tecnologies
 • Àrea Tècnica d'Oficis